Penyemakan Buku Latihan Sains

Perhatian kepada guru Sains yang terlibat, penghantaran buku latihan untuk semakan pengetua adalah seperti ketetapan berikut:

Tarikh : 16 Julai 2010
Matapelajaran : Sains
Tingkatan : 3 dan 5
Tempat : Bilik Bidang
Jumlah Buku : Semua pelajar dalam satu kelas (satu jenis buku sahaja)
yang lengkap dengan borang SPSK PK 06/1 dan SPSK PK 06/2

Sila tandakan borang yang disediakan di atas meja bilik bidang sebagai bukti penghantaran.

Click di sini untuk mendapatkan borang SPSK 06/1 dan SPSK 06/2

0 Response to "Penyemakan Buku Latihan Sains"

Catat Ulasan

Powered by Blogger